Rasstandaard
Gezondheid
Basenji Kennel Toka Kilima
Home Onze Honden Co Ouderschap Nesten Rasinfo Gezondheid Adoptie Links Contact
Fanconi Wat is het Fanconi Syndroom (FS) Het is een "syndroom" omdat meerdere verschijnselen deze ziekte kenmerken. Doordat een onderdeel van de nieren niet goed functioneert, verliest het lichaam verschillendebouwstoffen (glucose, aminozuren en fosfaten) via de urine. De symptomen van de aan doening zijn meestal: vermagering, veel drinken, veel plassen, spierzwakte en een verzuring van het lichaam. De levensduur van de hond die deze ziekte heeft zal erdoor verkort worden. De ziekte openbaart zich meestal bij honden in de leeftijd tussen 4 en 8 jaar
Vrij
X
Vrij
=
100% vrij
Vrij
X Drager =
50% vrij
50% Drager
Vrij
X
Ziek
=
100% Drager
Drager X Drager =
25% Ziek
25% Vrij
50% Drager
Drager X
Ziek
=
50 % Ziek
50% Drager
Ziek
X
Ziek
=
100% Ziek
Fanconi hoe het vererft.
Ouder    X    Ouder     =                      Nakomelingen
 www.toka-kilima.nl Copyright © 2004-2021 - Toka-Kilima Basenji's
 Gezondheid