Rasstandaard
Rasinfo
Basenji Kennel Toka Kilima
Home Onze Honden Co Ouderschap Nesten Rasinfo Gezondheid Adoptie Links Contact
Een Basenji is een licht gebouwd aristocratisch uitziend hondje wat hoog op zijn benen staat, schofthoogte van een reu 43 cm en van een teef 40 cm. Zijn voorhoofd is gerimpeld, staande oren en zijn staart in een strakke krul. Deze Afrikaanse boshond is er in vier kleuren: rood-wit, zwart-wit, tricolor (zwart-wit met rood masker) en brindle (gestroomd).Alle variëteiten hebben een witte borst, voeten en staartpunt.
Het is een nieuwsgierig ondernemend hondje die echt alles wil onderzoeken en zijn neus overal in wil steken. Hij is behoorlijk eigenwijs en zal alleen maar luisteren als hij denkt er zelf beter van te worden. Waar een Basenji een grote hekel aan heeft is water en als het regent zal het niet graag gaan wandelen daarin tegen aanbid hij de zon. De Basenji is een pittig hondje dat goed moet worden opgevoed,maar als ze dat zijn kun je geen betere huis genoot hebben die je ook nogeens een paar kunstjes kunt leren. Men moet zich wel bedenken het is en zal altijd een geducht jagertje blijven. De Basenji komt oorspronkelijk uit Afrika en wordt daar nog steeds gebruikt als jachthond. Hier is hij uitermate geschikt voor omdat hij geen lichaamsgeur heeft en niet kan blaffen. Dit wil niet zeggen dat een Basenji geen geluid maakt als hij blij is zal hij een "jodelend"geluid laten horen.
Het jodelen van een Basenj beluisteren
 www.toka-kilima.nl Copyright © 2004-2021 - Toka-Kilima Basenji's
A Basenji is a lightly built aristocratic- looking little dog what high on his legs, height of a male 43 cm and of a bitch 40 cm. His forehead is wrinkled, upright ears and his tail in a tight curl. These African dog comes in four colors: red-white, black-white, tricolor (black and white with red mask) and brindle (flowed).All varieties have a white chest, feet and tip of tail.
It is a curious entrepreneurial little dog who really wants to investigate everything and wants to stick his nose in everywhere. They are pretty cocky and will only listen if they thinks there self gain. Where a Basenji has a great hate is water and when it rains it won't like to go for a walk in it. They adore the Sun. The Basenji is a snappy little dog that should be well brought up, but if they are, you can find a better roommate, which you can learn a few easy tricks. One has to bear in mind it is and will always remain a formidable hunter. The Basenji is originally from Africa and is still used as a hunting dog. Here he is ideally suited for because he has no body odor and can not barking. This is not to say that a Basenji can not make a sound, when he is happy he will be a "jodelend" sound.
 Rasinfo